Tin tuyển dụng

Hiện tại chúng tôi đang tuyển các vị trí sau

1. Vị trí thiết kế nội thất 2D và 3D ( Nhân viên, trưởng phòng, phó phòng )

Ứng viên gửi CV vào Email. tuyendungxuankhanh@gmail.com. Email tự reply lại thông tin tuyển dụng chi tiết của chúng tôi. Xin cảm ơn !
=